دعا

 

امشب میخواهم برای خدا دعا کنم

 

 

چقدر خوب می شد اگر تو،

                                    خدا نمی بودی

چقدر خوب می شد اگر دست تو به رنگ صورت من

                                                چین به پیشانی

چقدر خوب می شد اگر تو،

                                    خدا نمی بودی . . .

تو بر زمین

          کناربخاری

                   تنت چو سگ لرزان

                                 چقدر خوب می شد اگر تو،

 

سپیدی برف کنار پنجره را ،

و سردی خورشید فاصله را

                             میان من

                             - خدایا -

                                      چرا نفهمیدی؟

 

سحر که ناله خورشید

 روی صورت پیر

دوباره حس عزیزی که شب به تو میداد

ربوده و بر پشت بام

             سفر میکرد

زخواب می جستی

                   و فکر اینکه خدایا برای فردا شب

به حتم پرده بر این  آفتاب باید زد

                             وطول روز

                             و فراموشی دوباره آن

 

چقدر خوب می شد اگر آرزو تو میکردی !

 

کنار دکه روزنامه کاش حادثه ای

                                      برای تو جذاب و دلنشین آید

ویا ...

          چقدر خوب می شد

                   اگر اشک را یک شب

                   برای فاجعه ای

                   یک بار

                   تو باز

                   تجربه میکردی

 

چقدر جذاب است

                   اگر تو یک روزی

                             میان ماشینها 

                   نگاه

                             نه

                                      دل به دختری دادی!

و شب به یادش

باز

                    گلی بچینی

و یک زمزمه

که من نمی خواهم

نه من نمی خواهم

          خدا شوم روزی

                             چقدر میخواهم

                                      ترانه بنویسم

                             چقدر میخواهم

                                                  ......

 

چقدر خوب می شد اگر تو،

                             طعم یک گیلاس

                             شبیه گوشواره

که مادرت میگفت

          نشسته است

                   نخور

                             آخرش تو میمیری ...

نمی فهمی

          چقدر میچسبد

چه مزه ای دارد

 

کاش می شد تو فقط یکبار

                             آرزو میکردی

                   با خودت می گفتی :

چقدر خوب می شد اگر من ،

                                    خدا نمی بودم

 

 

 

child-praying.jpg

/ 0 نظر / 16 بازدید